18. Informační zdroje

  1. Informační zdroje a informační kanály
  2. Typy informačních zdrojů
  3. Příklady informačních zdrojů
  4. Informační zdroje a prezidentské volby
  5. Dezinformace a informační zdroje

13. Pojmová mapa

  1. Vysvětlení konceptu pojmového mapování
  2. Rozdíly mezi myšlenkovou a pojmovou mapou
  3. Seznámení s prostředím pro tvorbu pojmové mapy
  4. Vysvětlení vybraného pojmu pomocí pojmové mapy