13. Pojmová mapa

  1. Vysvětlení konceptu pojmového mapování
  2. Rozdíly mezi myšlenkovou a pojmovou mapou
  3. Seznámení s prostředím pro tvorbu pojmové mapy
  4. Vysvětlení vybraného pojmu pomocí pojmové mapy