18. Informační zdroje

  1. Informační zdroje a informační kanály
  2. Typy informačních zdrojů
  3. Příklady informačních zdrojů
  4. Informační zdroje a prezidentské volby
  5. Dezinformace a informační zdroje